Predizolovani ventilacioni sistemi

 

 
 
   
 
 

Italijanski Europan s.r.l. je osnovan 1996 godine i specijalizovan je za proizvodnju poliuretana i predizolovanih sendvič panela. 2006 godine je postao lider u proizvodnji predizolovanih panela prema najstrožim ekološkim i tehnološkim zahtevima.

Svi neophodni materijali za instalaciju ventilacionih kanala (spoljni i unutrašnji), dodatni materijali, pribor za sečenje i obradu panela se nalaze u našem prodajnom asortimanu.

Katalog EUROPAN proizvoda

EUROPAN PREDIZOLOVANI SISTEMI

KARAKTERISTIKE PREDIZOLOVANIH PANELA