O nama Mi Vam nudimo Kotlovi Klimatizacija i ventilacija Kontakt Reference

 

Toplovodni kotlovi tip-a TKC-S

Kotlovi tipa TKC-S su namenjeni loženjeu svih vrsta uglja granulacije kocka (30-60mm) i orah (15-30mm). Kotlovi su izrađeni kao tropromajni, sa velikim ložišnim prostorom što omogućuje dobro izgaranje i visok stepen iskorišćenja. Izrađeni su od kvalitetnog kotlovskog čelika sa dva plašta, cevnim izmenjivačem i vodom hlađenim rešetkama, tako da voda obuhvata sve površine koje su u dodiru sa dimnim gasovima i plamenom. Na vratim za loženje se nalazi spremnik za ugalj zapremine koja obezbeđuje rad kotla oko 4 sata.

Snabdevanje kotla ugljem vrši se preko otvora na donjem delu spremnika pomoću regulatora promaje i klapne za svež vazduh na vratima za promaju. Pošto se spremnik za ugalj puni sa gornje strane, treba obratiti pažnju da prostor za ugalj bude iznad nivoa H datim u tabeli. Prilikom porudžbe, može se poručiti leva ili desna izvedba u zavisnosti od raspoloživog mesta u kotlarnici.

 

1. Komora za loženje
6. Vrata za promaju
11. Dimni priključak sa klapnom
16. Priključak za punjenje i pražnjenje
2. Dimne cevi
7. Vrata za odstranjivanje pepela
12. Vrata za čišćenje

17. Regulator promaje

3. Prostor za pepeo
8. Vrata za loženje i čišćenje
13. Polazni vod
 
4. Vodom hlađena ravna rešetka
9. Spremnik za ugalj
14. Sigurnosni vod
 
5. Vodom hlađena kosa rešetka 10. Oplata sa izolacijom 15. Povratni vod  
Tip kotla
Snaga
Kol. vode
B
B1 H
H1
L
L1
E
F
G
D
I DIN
J DIN
M
Masa
 
kW
l
mm
col
kg
TKC-S150
150
620
850 930
2000
2090
1100
2150
175
400
1750
300
65
32
1
1320
TKC-S 200
200
685
1000 1080
2000
2090
1100
2150
175
400
1750
300
80
40
1
1580
TKC-S 250
250
740
1150 1230
2000
2090
1100
2150
175
400
1725
350
80
40
1
1850
TKC-S 300
300
805
1350 1430
2200
2290
1100
2150
175
400
1925
350
100
50
1
2130
TKC-S 400
400
1050
1350 1430
2400
2490
1300
2350
175
400
2100
400
100
50
1
2640
TKC-S 500
500
1485
1450 1530
2700
2790
1500
2550
175
400
2400
400
100
50
1
3150
TKC-S 650
650
2310
1750 1830
3000
3090
1500
2550
175
400
2650
500
100
50
1
4350
TKC-S 800
800
3250
1750 1830
3100
3190
1800
2850
175
400
2750
500
125
65
1
5680

Zadržavamo pravo na izmene!