TEHNOSERV doo
Preduzeće za proizvidnju, montažu i inženjering, Subotica
O nama Mi Vam nudimo Kotlovi Klimatizacija i ventilacija Kontakt Reference

 


Toplovodni kotao na pelete tip TKPL

Toplovodni kotao tip TKPL je namenje za loženje peletima  stambenih i drugih sličnih objekata. Automatsko paljenje kao i automatska regulacija procesa sagorevanja i rada kotla omogućava ekonomično, praktično i ekološki prihvatljivo grejanje. Pelet se iz kontjenera doprema do gorionika preko pužnog trasnportera. Gorionik je po tipu izvirući. Ispod gorionika se nalazi komora za primarni vazduh, a iznad se nalazi komora dogorevanje odnosno naknadno sagorevanje gde se uduvava sekundarni vazduh. Sekundarni i primarni vazduh se uduvavaju sa jednim ventilatorom preko regulatora protoka. Čišćenje cevnog registra je preko pužnih čistača.

1. Telo kotla dimnih cevi
7. Odvodni vod
13. Regulacija kotla
19. Regulator prim. vazduha
2. Vodeni prostor
8. Povratni vod
14. Prsten za sagorevanje
20. Ventilator
3. Dimne cevi sa turbulatorima
9. Priklj. za punjenje i pražnjenje
15. Tacna gorionika
21. Regulator sek. vazduha
4. Oplata sa izolacijom
10. Pepeljara
16. Upaljač
22. Dodavač peleta
5. Dimni priključak 11. Priklj. za el. grejač 17. Primarni vazduh 23. Dozator peleta
6. Otvor za čišćenje
12. Sistem za čišćenje
18. Sekundarni vazduh
24. Rezervoar za pelete
Tip kotla
Snaga

Količina vode

B
H
H1
L
L1
E
F
G
K
D
I
J
Masa
kW
l
mm
col
kg
TKPel 20
10-20
65 540 1100 1500 980 1300 100 110 450 865 160 1 1/2 265
TKPel 30
20-30
65 540 1100 1500 980 1300 100 110 450

865

160 1 1/2 265
TKPel 40
30-40
78 580 1200 1600 1020 1450 100 110 450

865

160 1 1/2 320

We keep the right to changes