TEHNOSERV doo
Preduzeće za proizvodnju, montažu i inženjering, Subotica
O nama Mi Vam nudimo Kotlovi Klimatizacija i ventilacija Kontakt Reference

 

Toplovodni pirolitički kotlovi

tip-a TPK-PIROMAX

Toplovosni pirolitički kotlovi tip-a PTK PIROMAX su namenjeni za loženje drvima. Veliki ložišni prostor omogućava punjenje velike količine goriva. Tehnologija rada omogućava ekološki prihvatljivo i ekonomično grejanje bez prestanka i do 12 sati. Izrađen je od kvalitetnog kotlovskog čelika sa dva plašta i izolovan je mineralnom vunom. Kotao ima dve komore za sagorevanje gde se odvija sagorevanje po principu pirolize uz visoku iskorišćenost goriva koristeći ventilator dimnih gasova. Kotao ima elektronsku regulaciju temperature u kotlu, mogućnost modulacije snage kotla da bi se obezbedio optimum sagorevanja. Regulator meri temperaturu vode u kotlu i istovremeno reguliše rad ventilatora dimnih gasova i pumpe za centralno grejanje. Preporučuje se ugradnja akumulatora tople vode zapremine min. 25l na 1kW kapaciteta kotla.

 

1. Komora za loženje
6. Ulaz primarnog vazduha
11. Poklopac otovra za čišćenje
16. Regulator promaje
2. Komora za sagorevanje
7. Ulaz sekundarnog vazduha
12. Dimni priključak
17. Polazni vod
3. Kretanje dimnih gasova

8. Klapna za izlaz gasova pri otvorenim vratima

13. Ventilator
18. Povratni vod
4. Vodeni prostor
9. Vrata za loženje
14. Klapna za prim. vazduh
19. Punjenje i pražnjenje
5. Oplata sa izolacijom
10. Vrata za čišćenje
15. Klapna za sekundarni vazduh
20. Priklj. term. osig.
      21. Regulator kotla

 

 

 

Tip kotla
Snaga
Količina vode
Ložište B
H
L
E
F
G
K
C
L1
I
J
M
Masa
 
kW
l
mm
col
kg
PTK 16 7-16 73 95 600 1100 1040 70 200 700 870 220 580 5/4 3/4 1/2 300
PTK 25 10-25 73 95 600 1100 1040 70 200 700 870 220 580 6/4 3/4 1/2 345
PTK 40 13-40 84 115 600 1100 1040 70 200 800 870 220 680 6/4 3/4 1/2 455
PTK 55 20-55 93 125 600 1100 1250 70 200 900 870 220 790 6/4 3/4 1/2 916
PTK 75 30-75 175 295 800 1350 1600 70 200 1150 1100 320 1040 2 3/4 1/2 1167
PTK 100 45-100 265 430 800 1350 1700 70 200 1350 1350 320 1140 2 3/4 1/2 1284