Tel : 024 554 633, 523 033, 523 133

Radno vreme : 7 - 15 h

E-mail : tehnos@mts.rs

PRODAJNI PROGRAM

Toplovodni kotlovi na čvrsto gorivo 18-150kW

Toplovodni kotlovi na čvrsto gorivo i bio masu

TKC - S

Kotlovi tipa TKC-S su namenjeni loženjeu svih vrsta uglja granulacije kocka (30-60mm) i orah (15-30mm). Kotlovi su izrađeni kao tropromajni, sa velikim ložišnim prostorom što omogućuje dobro izgaranje i visok stepen iskorišćenja. Izrađeni su od kvalitetnog kotlovskog čelika sa dva plašta, cevnim izmenjivačem i vodom hlađenim rešetkama, tako da voda obuhvata sve površine koje su u dodiru sa dimnim gasovima i plamenom. Na vratim za loženje se nalazi spremnik za ugalj zapremine koja obezbeđuje rad kotla oko 4 sata. Snabdevanje kotla ugljem vrši se preko otvora na donjem delu spremnika pomoću regulatora promaje i klapne za svež vazduh na vratima za promaju. Pošto se spremnik za ugalj puni sa gornje strane, treba obratiti pažnju da prostor za ugalj bude iznad nivoa H datim u tabeli. Prilikom porudžbe, može se poručiti leva ili desna izvedba u zavisnosti od raspoloživog mesta u kotlarnici.
Detaljnije o proizvodu

Rating:

Industrijski toplovodni kotlovi

Parni kotlovi

Klimatizacija i ventilacija

Samo neki od primera naših instalacija i radova

Voleli bi smo da Vam pokažemo sve naše radove koje smo izveli, ali trebali bi nam dani da to i uradimo. Uvek tu za Vas! 

logo (2)

Brzi linkovi

Kontakt

  • Fax: 024 554 633

  • E-mail : tehnos@mts.rs

  • Hrastova br. 5, 24000 Subotica 

Tel: 024 554 633, 523 033, 523 133